ติดต่อทีมเซล

รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการรับรองจากแพทยสภา

จอร์น แฮนซั่ม

จอร์น แฮนซั่ม

แพทย์ศัลยกรรม

มีนา มีใจ

มีนา มีใจ

แพทย์ศัลยกรรม

แสงดาว ใจดี

แสงดาว ใจดี

แพทย์ศัลยกรรม

สมใจ ใสสะอาด

สมใจ ใสสะอาด

แพทย์ความงาม